Letná 1, 831 03 Bratislava tomasovicova@gurman-club.sk

Adresa

Letná 1, 831 03 Bratislava

Telefón

Email

tomasovicova@gurman-club.sk

Ako ste boli spokojný s náplňou kurzu A ?

Ako ste boli spokojný s prednáškou a vedením kurzu Damienom Thuriesom?

Ako ste boli spokojný s vedením kurzu a prípravou kurzu Igorom Čehym?

Čo konkrétne Vás zaujalo na kurze B ?

Čo Vám priniesla účasť na akadémii a aké dojmy si odnášate ?